VALTUUSTOALOITE MÄÄRÄRAHA IKÄIHMISTEN AVUSTUS NASTAKENKIEN HANKINTAAN

04.03.2019

Kaatumiset ja putoamiset ovat yleisimpiä tapaturmaisen kuoleman syitä. Nämä tapaturmat ovat myös johtavia syitä lonkkamurtumissa (yli 90 %) ja aivovammoissa (65 %). Kaatumisista johtuvat tapaturmat koskettavat erityisesti ikääntyneitä kuntalaisia. Tilastojen mukaan yli 80-vuotiaista noin joka toinen kaatuu kerran vuodessa ja yli 65-vuotiaistakin joka kolmas. Vuosittain yli 75-vuotiaista suomalaisista kolmasosa ilmoittaa kaatuneensa kävellessään viimeisen 12 kuukauden aikana.

Ikäihmisten liukastuminen on huomattava menoerä terveydenhuollossa. Yksi lonkkaleikkaus ja siihen kuuluva jälkihoito maksaa ensimmäisen vuoden osalta noin 20 000 euroa. Jos 15 % lonkkamurtumista olisi ehkäistävissä, sen aiheuttama säästö olisi 20-45.000.000 euroa 1. vuotena.

 Nastakenkien käyttö estäisi suuren osan liukastumisonnettomuuksista. Nastakengät maksavat paljon ja näin ollen monelta jää ne korkean hinnan takia hankkimatta. Avustus nastakenkien hankintaan kaikille yli 65-vuotiaille on pieni kuluerä verrattuna kaatumisista aiheutuviin kustannuksiin. 

Nastakenkien käyttö lisää omatoimista ja turvallista liikkumista ulkona talven yhä enemmän vaihtelevissa sääolosuhteissa ja toimii siten myös kunnan tehtäviin kuuluvan ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä.

Esitän, että Merikarvian kunta avustaa nastakenkien hankinnassa seuraavalla  talvikaudelle 2019-2020

yli 65- vuotiaita Merikarvialaisia ja varaa vuosittain talousarvioon määrärahan tähän tarkoitukseen.

 

 Merikarvialla 4.3.2019 Marika Uimaluoto kunnanvaltuutettu

 

 

                                              

07.03.2019LAPSIKÖYHYYDEN TORJUNTAAN TULEE PANOSTAA
07.04.2019Me tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja ja maksuton toinen aste on juuri sellainen
04.03.2019Ansioituneiden luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden muistaminen
04.03.2019VALTUUSTOALOITE MÄÄRÄRAHA IKÄIHMISTEN AVUSTUS NASTAKENKIEN HANKINTAAN
25.02.2019Yksinäisyyden torjuntaan tarvitaan nyt konkreettisia toimia
17.02.2019YRITTÄJYYS - KASVUN EDELLYTYS
17.02.2019ALLE 25-VUOTIAIDEN TYÖLLISTYMINEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN TORJUMINEN
17.02.2019JOKAISELLE LAPSELLE LUOTAVA MAHDOLLISUUDET HARRASTAA
17.02.2019LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN VAHVISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
17.02.2019OMAISHOITO - HOITAJIEN TUKEMINEN JA PALVELUIDEN VARMISTAMINEN

Siirry arkistoon »