Mitä hyvinvointi minulle merkitsee?

08.01.2022

Hyvinvointi on laaja käsite ja jokainen meistä ajattelee oman hyvinvoinnin eri tavalla. Näin maamme ensimmäisten hyvinvointialuevaalien alla olen itse miettinyt, että mitä hyvinvointi minulle merkitsee, mitä palveluita hyvinvoinnin taakse kätkeytyy ja mitkä palvelut tullaan siirtämään ja järjestämään tulevalla hyvinvointialueella.

Minulle on tärkeintä, että palvelut ovat toimivat, sijaitsevat lähellä, ovat helposti saavutettavissa ja saatavilla silloin kun niitä tarvitsen.

Jokainen meistä tarvitsee jossain elämänsä aikana terveyskeskuksen lääkärin palveluita. Tärkeää on, että sairastuttuani saan vaivattomasti lääkärin vastaanottoajan terveyskeskuksesta.

Odottaessani lapsiani kävin säännöllisesti äitiysneuvolassa ja lapsien synnyttyä käytämme neuvolapalveluita aina lapsen ensimmäiseen kouluvuoteen asti. Minulle on tärkeää, että voin asioida omassa kunnassa ja siellä on vastassa tuttu ja turvallinen ”neuvolatäti”.

Jokainen meistä on myös käynyt jossain elämänsä aikana hammaslääkärin tai hoitajan vastaanotolla. Terveyskeskuksesta on saatavilla lisäksi mm. fysioterapeutin -ja laboratoriopalvelut. Saamme olla kiitollisia toimivista ja lähellä sijaitsevista julkisista palveluista, joiden avulla meidän on mahdollista saada hoidettua perheen välttämättömät terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät palvelut.

Uusimman kouluterveyskyselyn mukaan noin neljä viidestä vastaajasta on tyytyväinen elämäänsä, mutta tyytyväisyys on kuitenkin laskenut aiemmasta kyselystä. Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta on kokenut joka kolmas yläkoulussa tai toisella asteella opiskelevista tytöistä ja kymmenisen prosenttia pojista. Yksinäisyys on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Kouluilla pitää olla tarvittaessa saatavilla riittävästi mm. koulupsykologin, kuraattorin, psykiatrisen sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan palveluita. Myös näiden palveluiden järjestämisestä tullaan päättämään toimintansa aloittavalla hyvinvointialueella. Pidän tärkeänä, että nämä palvelut tuodaan lähelle, esteettömästi ja näihin pitää panostaa.

Aluevaaleissa on kyse terveyspalveluiden lisäksi myös sosiaalipalveluista, jotka muodostavat pohjan meidän hyvinvoinnille. Näen tärkeänä, että terveyspalveluiden rinnalla annetaan riittävä painoarvo sosiaalipalveluille. Lähes jokaisen meidän elämässä tulee hetki, jolloin tarvitsemme sosiaalihuollon palveluita, joko hetkellisesti tai pitempi kestoisesti. Osa palveluista on suunnattu rajatummalle ihmisryhmälle kuten esim. vammais- tai päihdepalvelut ja osa koskettaa laajemmin alueen asukkaita, kuten esim. perhepalvelut ja ikäihmisten palvelut. Edellisten järjestämisessä tulee huomioida myös erityispalveluita käyttävien tarpeet. painopisteen pitää olla ennaltaehkäisevissä palveluissa, joiden suunnitteluun ja toteutukseen hyvinvointialueen tulee panostaa alkumetreiltä lähtien.

Pienillä paikkakunnilla myös VPK:n rooli on merkittävä hyvinvointimme turvaajana. Sopimuspalokunnissa tehdään todella tärkeää työtä. Voin luottaa siihen, että he huolehtivat pienellä paikkakunnalla palo- ja pelastustehtävistä ja lisäksi ensivastetehtävistä.

Minulle on tärkeää, että tuleva Satakunnan hyvinvointialue vastaa asukkaiden tarpeisiin ja vahvistaa hyvinvointia nykyistä paremmin. Haluan omalta osaltani hoitoalan ammattilaisena olla mukana kehittämässä alueen ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Mielestäni tärkeää on että, palvelut on saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan.

 

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaaliehdokas
Marika Uimaluoto SD.
Lähihoitaja

21.06.2022Puhe Wassan asukkaiden juhannusjuhlassa
08.10.2022Tervehdyspuhe vanhustenviikonjuhlassa
08.01.2022Mitä hyvinvointi minulle merkitsee?
04.11.2021TULEVAISUUDEN HYVINVOINTIALUE, SISÄLTÄÄ SINUN TERVEYSPALVELUT
18.10.2021HYVINVOINTIALUE PIENEN KUNNAN UHKA VAI MAHDOLLISUUS
04.10.2021PUHEENJOHTAJAN TERVEISET VANHUSTENVIIKOLLE
27.09.2021Valtuustoaloite koulu-psykologin palveluiden riittävä saanti turvattava
08.04.2021Ajatuksia koronan keskeltä
30.03.2021Ikäihmisten asumispalveluiden kehittäminen
01.12.2020Puheenjohtajan tervehdys kehitysvammaistenviikolla 2020

Siirry arkistoon »