TULEVAISUUDEN HYVINVOINTIALUE, SISÄLTÄÄ SINUN TERVEYSPALVELUT

04.11.2021

Kuinka moni meistä kuntalaisista on tietoisia mitä tulevat aluevaalit ja hyvinvointialue tarkoittavat meidän yksittäisen kuntalaisen kannalta? Fakta on, että tulossa on suuri muutos, joka tulee vaikuttamaan kuntaan ja kuntalaisiin monin tavoin. Tulevat hyvinvointialuevaalit tulevat koskettamaan niin sinua kuin minuakin, ihan jokaista kuntalaista vauvasta vaariin.

Tällä hetkellä kunta on päättänyt näiden palveluiden järjestämisestä ja 1.1.2023 näiden palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakuntalaajuiselle hyvinvointialueelle. Tämä hyvinvointialue uudistus koskettaa meistä jokaista. Jokainen meistä tarvitsee ja käyttää ko. palveluita elämänsä aikana syntymästä kuolemaan asti ja sillä välillä.  Mielestäni keskustelua pitäisi käydä enemmän ja tuoda tietoisuuteen mitä oikeastaan tarkoittaa kuntalaisten näkökulmasta 1.1.2023 aloittava hyvinvointialue. Uskallan väittää, että harva meistä tietää mitä kaikkea tulevat valitut hyvinvointialueen aluevaltuutetut tulevat päättämään juuri sinun perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon ja palo- ja pelastustoimen järjestämisestä hyvinvointialueella.

Tosi asiahan on, että aluevaltuustoissa päätetään koko hyvinvointialueen, ei pelkästään yksittäisen kunnan asioista. Tulevan hyvinvointialueen aluevaltuuston rooli on vaativa ja tulevat aluevaltuutetut ovat avainasemassa, kun päätetään hyvinvointialueen budjetin käytöstä ja palveluverkon laajuudesta. Sekin on hyvinvointialueen aluevaltuutettujen käsissä, onko Merikarvialla oma sotekeskus (terveyskeskus) ja millaiset palvelut meillä siellä tulevaisuudessa on.  Valtio tulee ohjaamaan jokaiselle hyvinvointialueelle budjetin, jonka rajoissa hyvinvointialueet tulevat tulevaisuudessa toimimaan ja järjestämään palvelut koko hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueiden tavoitteena on palveluiden yhdenvertaisuus ja oikea palvelu oikeaan aikaan. Pelkona on, että pahimmillaan se tarkoittaa joissakin kunnissa nykyisen palvelutason laskua. Varmasti myös tiettyjä palveluja tullaan alueella keskittämään. Uskon, että tämä ei ole pelkästään uhka meille pienille kunnille vaan myös mahdollisuus saada laajempia palvelumuotoja, joihin kaikilla kunnilla ei ole tällä hetkellä taloudellisesti mahdollisuutta. Lisäksi tarkoituksena on, että asiakasta palvellaan kokonaisuutena ja ns. yhden luukun periaatteella.

Tässä joku aika sitten saimme lukea lehdestä, että kuinka suurin osa pienistä kunnista on jäämässä ilman edustajaa isojen kuntien ja kaupunkien napatessa aluevaltuustopaikat. Satakunnan hyvinvointialueella on ehdokkaita satoja ja heistä valituksi tulee 69 aluevaltuutettua. Näen todella tärkeänä, että päättämässä on myös maakuntamme reuna-alueilta kotoisin olevia valtuutettuja. Ellei näin ole niin näen riskin palveluiden keskittämisellä keskuskaupunkeihin.

Tulevaisuudessa kuntien vastuulle jää edelleen vielä paljon tehtäviä, jotka tähtäävät kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisevän työn merkitys tulee korostumaan ja siihen pitää tulevaisuudessakin panostaa.

Merikarvian kunnanhallituksen puheenjohtaja
Aluevaaliehdokas (SDP)
Marika Uimaluoto

 

21.06.2022Puhe Wassan asukkaiden juhannusjuhlassa
08.10.2022Tervehdyspuhe vanhustenviikonjuhlassa
08.01.2022Mitä hyvinvointi minulle merkitsee?
04.11.2021TULEVAISUUDEN HYVINVOINTIALUE, SISÄLTÄÄ SINUN TERVEYSPALVELUT
18.10.2021HYVINVOINTIALUE PIENEN KUNNAN UHKA VAI MAHDOLLISUUS
04.10.2021PUHEENJOHTAJAN TERVEISET VANHUSTENVIIKOLLE
27.09.2021Valtuustoaloite koulu-psykologin palveluiden riittävä saanti turvattava
08.04.2021Ajatuksia koronan keskeltä
30.03.2021Ikäihmisten asumispalveluiden kehittäminen
01.12.2020Puheenjohtajan tervehdys kehitysvammaistenviikolla 2020

Siirry arkistoon »