Tänään (3.11.2021) olen allekirjoittanut ehdokkaan suostumuksen lähteä ehdolle tammikuussa 2022 pidettäviin Satakunnan hyvinvointialueen aluevaaleihin.

Nämä vaalit tulevat koskettamaan meitä jokaista, niin minua kuin sinuakin. Jokainen meistä tarvitsee ja käyttää terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon niin myös palo-ja pelastusalan palveluita elämämme aikana.

Se, että meillä täällä Satakunnassa on tulevaisuudessakin tuotetaan nämä palvelut kattavasti ja laadukkaasti on todella tärkeää tulevaisuudessa. Tammikuussa (23.1.2022) pidettävät aluevaalit ja vaaleissa valitut aluevaltuutetut ovat avainasemassa kun näistä asioista päätetään toimintansa aloittavalla 1.1.2023 hyvinvointialueella.

Olen työskennellyt hoitoalalla yli 25 vuotta.
Olen koulutukseltani lähihoitaja. Työskentelen ikäihmisten palveluyksikössä.
Lisäksi minulla on yli 17 vuoden kokemus kunnan eri luottamustehtävissä toimimisesta.

Haluan tuoda oman panostukseni meidän jokaisen hyvinvoinnin eteen, siksi olen asettunut näissä vaaleissa ehdolle, juuri sinua varten.

Tälle sivulle tulen lähiaikoina päivittämään minulle tärkeitä vaaliteemoja.

Miksi olen ehdolla Satakunnan hyvinvointialueen aluevaaleissa?

Tulevat hyvinvointialuevaalit tulevat koskettamaan niin sinua kuin minuakin, ihan jokaista kuntalaista vauvasta vaariin.

Minulle on tärkeää, että ikäihmisten kotihoidon palveluita kuin myös ikäihmisten asumispalveluita tullaan kehittämään. Arvokas vanhuus on ihmisoikeus, jonka toteutumista tulevalla hyvinvointialueella on huolehdittava.

Jokainen meistä haluaa asua kotonaan niin kauan kuin se on mahdollista ja turvallista. Kotiin annettavat palvelut pitää lähteä asiakkaan tarpeista ja palvelut pitää tuottaa laadukkaasti. Kun kotona asuminen ei ole enää turvallista niin jokaisella pitää olla myös mahdollisuus tehostetun palveluasumisen asumispaikkaan.

Me tarvitsemme myös välimuotoisia asumisratkaisuja ikäihmisten palvelukokonaisuuksiin, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja toimintakyvyn säilymistä.

Hyvinvointialueella tulee taata riittävät resurssit hoitajamitoituksen valvontaan. Omaishoitajat ovat myös tärkeässä roolissa hyvinvointialueella.

Omaishoitajat tekevät merkittävää työtä hyvinvointialueella. Heidän jaksamistaan pitää tukea ja omaishoitajien tukipalveluita tulee kehittää.

Minulle on tärkeää, että tulemme tulevalla hyvinvointialueella turvaamaan jokaiselle Satakuntalaiselle palveluiden saatavuus ja palveluiden laatuun tulee panostaa. Mielestäni tärkeää, on, että palvelut on saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan. Ikääntyneiden ääni pitää kuulua.

Satakunnassa kuin muuallakin maassamme mielenterveysongelmat ovat olleet kasvussa jo vuosia, eikä pitkään jatkunut
koronapandemia ole sitä helpottanut.

Meidän tulee kohdentaa riittävät resurssit mielenterveysongelmien kanssa kamppailevien ihmisten auttamiseksi.

Ketään ei saa jättää yksin, vaan apua ja tukea on oltava saatavilla aina tarvittaessa, matalalla kynnyksellä.

Palveluita tulee olla tarjolla niin kouluissa, oppilaitoksissa kuin työterveydenhuollossa eli siellä missä ihmiset, siellä palvelu.

Erityisesti nuorten mielenterveysongelmiin pitää olla riittävät resurssit. Nuorille palveluita on oltava saatavilla myös sähköisinä palveluina, koska heille sähköisten palvelujen käyttö on luontevaa ja varmasti myös helpompaa hakea apua sähköisesti kuin kasvotusten.

Meidän tulee muistaa, että mielenterveyden ongelmien tunnistaminen aikaisemmassa vaiheessa ja nopeampi avun saanti estää ongelmien vaikeutumista ja monimutkaistumista. Näin myös mahdollistamme myös useampien ongelmien hoitaminen perusterveydenhuollon puolella, lyhyemmillä hoitojaksoilla ja kevyemmillä toimenpiteillä.

Minulle on tärkeää, että tulemme tulevalla hyvinvointialueella turvaamaan jokaiselle Satakuntalaiselle palveluiden saatavuus ja palveluiden laatuun tulee panostaa. Mielestäni tärkeää, on, että palveluita saadaan silloin, kun niitä tarvitaan.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on tulevan hyvinvointialueemme perusta.

Tulevalla hyvinvointialueella tulee panostaa henkilökunnan hyvinvointiin ja erityisesti jaksamiseen.

Jokainen meistä haluaa, että palvelut ovat toimivat, se ei toteudu ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä.

Meidän tulee myös muistaa kuunnella hyvinvointialueellamme työskentelevää henkilöstöä.

Tärkeää on, että tuleville hyvinvointialueille luodaan työolot, jotka aidosti mahdollistavat laadukkaan työn tekemisen ilman liiallista kuormitusta.

Hyvinvointialueiden työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. Johtaminen on myös tärkeässä roolissa työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta.

Hyvinvointialueella pitää myös huolehtia siitä, että johtaminen on laadukasta ja sujuvaa.

Sote-alojen henkilöstöpula on todellinen ja siihen on tartuttava määrätietoisesti. Hyvinvointialueilla tulee tarjota oppisopimuspaikkoja ja muita työssäoppimisen mahdollisuuksia nuorille ja aikuisille, sekä turvata riittävä määrä opiskelupaikkoja alan opintoihin.

Lisäksi alueilla tulee huolehtia henkilöstömitoitusten toteutumisesta.Siksi tuleviin aluevaltuustoihin tulee valita päättäjiä, jotka ovat valmiita panostamaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten hyvinvointiin.