Vanhus- ja vammasneuvoston puheenjohtajan tervehdys vammaistenviikolle 1-7.12.2019

01.12.2019

Vanhus- ja vammasneuvoston puheenjohtajan tervehdys vammaistenviikolle 1-7.12.2019

Perinteisesti olemme viettäneet Joulukuun ensimmäisellä viikolla vammaisten teemaviikkoa, jolloin on nostettu esille kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia. Tänä vuonna viikon teemana on oikeus hyvään palveluun ja yksilölliset tukimuodot. Viikon aikana vietämme myös valtakunnallista vammaisten päivää 3.12.

Jokainen meistä varmasti haluaa saada tietoa, tukea ja kuulluksi tulemista niin myös vammaispalveluiden käyttäjät. Monesti on niin, että palveluja on saatavilla, mutta tietoa niistä ei ole helppoa löytää.
Jokaisella meillä pitää olla oikeus hyvään palveluun. Vammaispalveluissa yksilölliset tukimuodot ovat tärkeässä roolissa. Yksilöllisillä tukimuodoilla tarkoitetaan erilaisia vammaispalveluja mm. henkilökohtainen apu, tuki asumiseen, tuki työelämään tai kuljetuspalvelut.

Aina ei ole itsestään selvää, että tukea tarvitseva henkilö sitä saisi. Kehitysvammaiset henkilöt eivät aina saa henkilökohtaista apua silloin kun he sitä eniten tarvitsivat, jotta he voisivat osallistua siinä missä muutkin.

Mitä pitäisi tehdä ja kuinka palvelut tulisi suunnitella?
Palveluiden pitäisi ensisijaisesti vastata henkilön yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Mielestäni ensisijaisen tärkeää on, että jokainen on henkilökohtaisesti itse mukana tai läheiset tukena suunnittelemassa sitä.
Tietoa on annettava saatavilla olevista palveluista selkokielellä, jotta sitä on helppo ymmärtää. Tärkeää olisi kertoa eri vaihtoehdoista, jotka vastaavat parhaiten tuen tarpeisiin. Kuunnella millaisia toiveita ja suunnitelmia henkilöllä on. Tällöin jokainen voi tehdä yksilöllisiä valintoja.

Oikeus turvallisiin palveluihin?
Jokaisella meillä on perusoikeuksena turvallinen asuminen. Asumiseen liittyvät kysymykset ovat nousseet aika-ajoin lehtien otsikoihin. Tukea tarvitsevan ihmisen tehtävä ei ole tuntea hankintaprosessia, vaan omat tarpeensa. Jos palveluja kilpailutetaan, ei valintaa saa koskaan ratkaista vain hinta. Yhteistyöllä vammaispalveluiden käyttäjät, heidän läheisensä ja palveluiden järjestäjät voivat löytää ratkaisuja parempiin palveluihin. Vammaisten ihmisten elämänlaadussa on kysymys samoista asioista kuin kaikilla muillakin ihmisillä. Jokaisen meidän tulee saada itse valita missä ja kenen kanssa asun. Jokainen meistä voisi miettiä, että asuisitko sinä henkilön kanssa, jonka viranomaiset ovat kilpailuttaneet asuinkumppaniksi? Uskon, että ei yksikään meistä haluaisi näin olevan. Miksi näin on sitten vammaisen henkilön kohdalla. Asumisen kuuluisi järjestää yksilöllisesti. Vammaisten ihmisten elämänlaadussa on kysymys samoista asioista kuin kaikilla muillakin ihmisillä.

Teemaviikolla järjestetään erilaisia tapahtumia ja tempauksia, joissa on mukana tekemistä ja tarjolla tietoa kehitysvammaisten ihmisten oikeuksista. Niin myös Merikarvian työkeskus, Wassan asuntola, kansalaisopisto, SEKK, MEKA TV ja taiteesta työtä- hanke järjestävät tapahtuman TUU TUTUMMAKSI. Merikarvian Me Itse meikäläiset toimivat “elävänä kirjastona” kertomassa omasta elämästään sekä vaikuttamistyöstään.

Merikarvian ryhmä on toiminut 25 vuotta kansalaisopiston elokuva- ja mediapiirinä ja vaikuttaa toiminnallaan koko kunnan kulttuurielämään, mutta esimerkiksi Wassan asuntolassa tapahtuva toiminta ja palvelut ovat kuntalaisille usein tuntematonta. Tapahtumalla halutaan tuoda esille meikäläisten tarvitsemia palveluita, mutta myös meikäläisten tarjoamia kulttuuripalveluita kunnalle. Merikarvian meikäläisten lyhytelokuvien ensi-iltoja ja ohjelmaa tarjolla koko päiväksi sekä pieni informaationäyttely jaettavan esitemateriaalin kera.

Tuu tutummaksi -tilaisuus, jossa mm. myyjäiset, elokuvia ja elävä kirjasto. #Merikarvia, Wassan asuntolassa maanantaina 2.12.2019 kello 9 – 14. #kohtaamut #meitsery #tukiliitto

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja
Marika Uimaluoto

 

08.01.2022Mitä hyvinvointi minulle merkitsee?
04.11.2021TULEVAISUUDEN HYVINVOINTIALUE, SISÄLTÄÄ SINUN TERVEYSPALVELUT
18.10.2021HYVINVOINTIALUE PIENEN KUNNAN UHKA VAI MAHDOLLISUUS
04.10.2021PUHEENJOHTAJAN TERVEISET VANHUSTENVIIKOLLE
27.09.2021Valtuustoaloite koulu-psykologin palveluiden riittävä saanti turvattava
08.04.2021Ajatuksia koronan keskeltä
30.03.2021Ikäihmisten asumispalveluiden kehittäminen
01.12.2020Puheenjohtajan tervehdys kehitysvammaistenviikolla 2020
30.09.2020Puheenjohtajan tervehdys vanhustenviikolle 2020
21.09.2020VALTUUSTOALOITE PAIKKAKUNNALLA OLEVIEN LAPSIPERHEIDEN PALVELUIDEN KOONTI YHTEEN

Siirry arkistoon »