VALTUUSTOALOITE LASTEN ÄÄNESTYKSEN VAKIINNUTTAMISEKSI

06.05.2019

VALTUUSTOALOITE LASTEN ÄÄNESTYKSEN VAKIINNUTTAMISEKSI

 

Yleisesti äänestysaktiivisuus kaikissa vaaleissa laskee koko ajan, tarvitaan toimia äänestäjien aktivoimiseksi. Toteuttamalla säännöllisesti lasten oman äänestyksen, muodostuu äänestämisestä tapa, jonka lisäksi positiivinen mielikuva äänestystilanteesta kannustaa lapsia kiinnostumaan äänestämisestä ja vaikuttamisesta. Lasten osallistaminen äänestykseen antaa loistavan mahdollisuuden yhteiskuntakasvatukseen.

Tulevissa äänestyksissä lapset voisi ottaa mukaan jo ehdokasasettelun vaiheessa, esimerkiksi päiväkotien ja alaluokkien asettaessa äänestykseen omat ehdokkaansa. Lapsia kiinnostavalla tavalla näin voidaan opettaa paljon demokraattisesta päätöksenteosta. Mahdollisesti omaa ehdokastaan äänestämään tulevien lasten mukana saadaan uurnille samalla myös niitä äänioikeutettuja, jotka muutoin eivät äänestäisi.

Kustannukset lasten äänestyksen toteuttamisessa ovat hyvin pienet, yhteiskunnallisen osallisuuden kokemuksen kannalta vaikutukset voivat olla hyvinkin suuret ja positiivisessa mielessä kauaskantoiset.

Esitän, että Merikarvialla otetaan käyttöön lasten äänestys.

                                                   

Merikarvialla 6.5.2019

 

Kunnanvaltuutettu Marika Uimaluoto

01.12.2019Vanhus- ja vammasneuvoston puheenjohtajan tervehdys vammaistenviikolle 1-7.12.2019
07.03.2019LAPSIKÖYHYYDEN TORJUNTAAN TULEE PANOSTAA
01.12.2020Puheenjohtajan tervehdys kehitysvammaistenviikolla 2020
30.09.2020Puheenjohtajan tervehdys vanhustenviikolle 2020
21.09.2020VALTUUSTOALOITE PAIKKAKUNNALLA OLEVIEN LAPSIPERHEIDEN PALVELUIDEN KOONTI YHTEEN
17.09.2020Mieluummin kuolen koronaan kuin yksinäisyyteen
18.06.2020Kolumni
25.05.2019Kolumni
06.05.2019VALTUUSTOALOITE LASTEN ÄÄNESTYKSEN VAKIINNUTTAMISEKSI
07.04.2019Me tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja ja maksuton toinen aste on juuri sellainen

Siirry arkistoon »