LAPSIKÖYHYYDEN TORJUNTAAN TULEE PANOSTAA

07.03.2019

Elämme hyvinvointivaltiossa, silti maassamme asuvista lapsista noin 120 000 lapsesta elää köyhyydessä. Mielestäni tämä on häpeä meidän yhteiskunnassamme. Nyt jos koskaan tarvitaan konkreettisia toimia.


Köyhyyttä ensisijaisesti aiheuttaa vanhempien työttömyys, vajaatyöllisyys, kotitalouden pienet tulot ja syrjäytyneisyys jo kolmannessa sukupolvessa heikentävät lasten ja perheiden hyvinvointia. 


Mitä köyhyys lapsen elämässä sitten tarkoittaa? Mielestäni tämä tarkoittaa konkreettisesti eriarvoisuutta. Se voi rajoittaa harrastamista, vaikuttaa kaverisuhteisiin, pahimmillaan altistaa kiusaamiselle. Usein nämä lapset kokevat jäävänsä ryhmän ulkopuolelle, kuten syntymäpäiviltä tai kouluretkiltä poisjäämisellä on pitkäkestoiset vaikutukset lapsen hyvinvoinnin ja terveen itsetunnon kehityksessä.


Mielestäni yhdenkään lapsen ei tulisi kohdata eriarvoisuutta. Jokaisen lapsen tulisi kokea olevansa tärkeä ja mahdollisuudet harrastaa, kouluttautua ja tavoitella unelmiaan perheen elämäntilanteesta tai tulotasosta riippumatta.

 
Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on arvovalinta, johon me jokainen voimme siihen toimillamme vaikuttaa. Oletko valmis vaikuttamaan?


SDP on vaalitavoitteissaan ottanut yhdeksi tavoitteeksi vähentää lapsiköyhyyttä. Tiedämme, että ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat kaikkein tehokkainta lastensuojelua. Meidän tulee panostaa lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuuteen ja yksi parhaista varhaisen tuen palveluista on kotipalvelu. Kotipalvelun saatavuutta pitää vahvistaa ja kehittää tulevaisuudessa. 


Jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuudet harrastaa. Meidän tulee tukea tulevaisuudessa harrastustoiminnan tukipalveluiden kehittämistä.


Meidän tulisi myös laajentaa oppivelvollisuutta kattamaan toisen asteen tutkinnon suorittaminen ja toteutetaan toisen asteen opiskelu aidosti maksuttomaksi. Oppivelvollisuuden pidentäminen on iso asia, mutta näin varmistaisimme, että jokaisella peruskoulun päättävällä olisi mahdollisuudet opiskeluun.


Näillä toimenpiteillä uskon olevan konkreettisia vaikutuksia lapsiköyhyyden vähentämiseksi.


Jokainen pieni teko pitää olla parannus jokapäiväiseen arkeen ja niiden pitää olla konkreettisia, ihmisten arkea parantavia ja ennen kaikkea järkeviä tekoja.

07.03.2019LAPSIKÖYHYYDEN TORJUNTAAN TULEE PANOSTAA
07.04.2019Me tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja ja maksuton toinen aste on juuri sellainen
04.03.2019Ansioituneiden luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden muistaminen
04.03.2019VALTUUSTOALOITE MÄÄRÄRAHA IKÄIHMISTEN AVUSTUS NASTAKENKIEN HANKINTAAN
25.02.2019Yksinäisyyden torjuntaan tarvitaan nyt konkreettisia toimia
17.02.2019YRITTÄJYYS - KASVUN EDELLYTYS
17.02.2019ALLE 25-VUOTIAIDEN TYÖLLISTYMINEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN TORJUMINEN
17.02.2019JOKAISELLE LAPSELLE LUOTAVA MAHDOLLISUUDET HARRASTAA
17.02.2019LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN VAHVISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
17.02.2019OMAISHOITO - HOITAJIEN TUKEMINEN JA PALVELUIDEN VARMISTAMINEN

Siirry arkistoon »