LAPSIKÖYHYYDEN TORJUNTAAN TULEE PANOSTAA

07.03.2019

Elämme hyvinvointivaltiossa, silti maassamme asuvista lapsista noin 120 000 lapsesta elää köyhyydessä. Mielestäni tämä on häpeä meidän yhteiskunnassamme. Nyt jos koskaan tarvitaan konkreettisia toimia.


Köyhyyttä ensisijaisesti aiheuttaa vanhempien työttömyys, vajaatyöllisyys, kotitalouden pienet tulot ja syrjäytyneisyys jo kolmannessa sukupolvessa heikentävät lasten ja perheiden hyvinvointia. 


Mitä köyhyys lapsen elämässä sitten tarkoittaa? Mielestäni tämä tarkoittaa konkreettisesti eriarvoisuutta. Se voi rajoittaa harrastamista, vaikuttaa kaverisuhteisiin, pahimmillaan altistaa kiusaamiselle. Usein nämä lapset kokevat jäävänsä ryhmän ulkopuolelle, kuten syntymäpäiviltä tai kouluretkiltä poisjäämisellä on pitkäkestoiset vaikutukset lapsen hyvinvoinnin ja terveen itsetunnon kehityksessä.


Mielestäni yhdenkään lapsen ei tulisi kohdata eriarvoisuutta. Jokaisen lapsen tulisi kokea olevansa tärkeä ja mahdollisuudet harrastaa, kouluttautua ja tavoitella unelmiaan perheen elämäntilanteesta tai tulotasosta riippumatta.

 
Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on arvovalinta, johon me jokainen voimme siihen toimillamme vaikuttaa. Oletko valmis vaikuttamaan?


SDP on vaalitavoitteissaan ottanut yhdeksi tavoitteeksi vähentää lapsiköyhyyttä. Tiedämme, että ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat kaikkein tehokkainta lastensuojelua. Meidän tulee panostaa lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuuteen ja yksi parhaista varhaisen tuen palveluista on kotipalvelu. Kotipalvelun saatavuutta pitää vahvistaa ja kehittää tulevaisuudessa. 


Jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuudet harrastaa. Meidän tulee tukea tulevaisuudessa harrastustoiminnan tukipalveluiden kehittämistä.


Meidän tulisi myös laajentaa oppivelvollisuutta kattamaan toisen asteen tutkinnon suorittaminen ja toteutetaan toisen asteen opiskelu aidosti maksuttomaksi. Oppivelvollisuuden pidentäminen on iso asia, mutta näin varmistaisimme, että jokaisella peruskoulun päättävällä olisi mahdollisuudet opiskeluun.


Näillä toimenpiteillä uskon olevan konkreettisia vaikutuksia lapsiköyhyyden vähentämiseksi.


Jokainen pieni teko pitää olla parannus jokapäiväiseen arkeen ja niiden pitää olla konkreettisia, ihmisten arkea parantavia ja ennen kaikkea järkeviä tekoja.

01.12.2019Vanhus- ja vammasneuvoston puheenjohtajan tervehdys vammaistenviikolle 1-7.12.2019
07.03.2019LAPSIKÖYHYYDEN TORJUNTAAN TULEE PANOSTAA
08.04.2021Ajatuksia koronan keskeltä
30.03.2021Ikäihmisten asumispalveluiden kehittäminen
01.12.2020Puheenjohtajan tervehdys kehitysvammaistenviikolla 2020
30.09.2020Puheenjohtajan tervehdys vanhustenviikolle 2020
21.09.2020VALTUUSTOALOITE PAIKKAKUNNALLA OLEVIEN LAPSIPERHEIDEN PALVELUIDEN KOONTI YHTEEN
17.09.2020Mieluummin kuolen koronaan kuin yksinäisyyteen
18.06.2020Kolumni
25.05.2019Kolumni

Siirry arkistoon »