Yksinäisyyden torjuntaan tarvitaan nyt konkreettisia toimia

25.02.2019

Yksinäisyys on aihe, josta helposti vaietaan. Nykyään ehkä asiasta puhutaan kyllä, mutta tehdäänkö mitään konkreettista asian hyväksi? Mielestäni ei, aihe on minulle tärkeä ja mielestäni nyt tarvitaan konkreettisia tekoja. Tällä hetkellä joka viides suomalaisista tuntee itsensä yksinäiseksi. Siis joka viides, aivan liian moni. En usko, että kukaan meistä haluaisi vapaaehtoisesti tuntea yksinäisyyttä.

Yksinäisyys vaikuttaa niin moneen eri asiaan Se heikentää mm. meidän hyvinvointiamme, terveyttä ja aiheuttaa lisäksi yhteiskunnalle huomattavat kustannukset. Erään tutkimuksen mukaan on arvioitu, että nuorena yksinäisyyden takia syrjäytynyt henkilö aiheuttaa yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonan euron kustannukset elämänsä aikana.

Yksinäisyys ei ole pelkästään tietyn ikäryhmän ongelma, vaan yksinäisyys ulottuu aina lapsesta isovanhempiin ja yksinäisyyttä on monenlaista. Yksinäisyyttä koetaan jo päiväkoti-ikäisten lasten keskuudessa. Tämä on mielestäni todella huolestuttavaa yhteiskunnassamme. Valitettavasti useimmiten sen minkä mallin lapsena opimme, on vaikeampi muuttaa matkalla aikuisuuteen. Yhteiskunnassamme koetaan yksinäisyyttä jo kolmannessa sukupolvessa.

Yksinäisyys on monen lapsen ja nuoren elämänlaatua heikentävä. Yksinäisyys alentaa itseluottamusta ja lisää riskiä mm. tunne-elämän ongelmiin, kuten masennukseen ja ahdistukseen. Lapsuudessa koettu pitkäaikainen yksinäisyys jatkuu usein myös nuoruudessa, mikä on suuri syrjäytymisriski. Vastaavasti Ikäihmisten keskuudessa yksinäisyyden kokemus voi lisätä̈ muistihäiriöitä̈ ja alentaa terveyttä̈ monin eri tavoin mm. sydän- ja verisuonisairauksia. Ns. turhat lääkärissä käynnit voivat myös merkittävästi lisääntyä̈. Yksinäisyys vaikuttaa meidän ihmisten elämänlaatuun ja toimintakykyyn monella eri tavalla ja monessa ikävaiheessa.

Jokainen meistä perhetaustastaan huolimatta haluaa tulla hyväksytyksi ja siihen meillä jokaisella pitää olla tasa-arvoiset lähtökohdat. Ensisijaisesti meidän tulee katkaista yksinäisyyden periytyminen. Meidän tulee varhaisessa vaiheessa osata puuttua ja ennaltaehkäistä yksinäisyyttä. Yhteiskuntana meidän tulee panostaa resursseja etsivään työhön. Nuorten kuin vanhusten keskuudessa tarvitaan konkreettisia tekoja, jotta saataisiin muutoksia aikaan. Ensisijaisesti tämä ei ole pelkästään yhteiskunnan harteilla. Vaan kyllä meistä jokainen omalla asenteellaan ja teoillaan voi myös vaikuttaa.

Ihminen tarvitsee toista ihmistä ja ennen kaikkea aikaa sekä kuulluksi ja nähdyksi tulemista. Lapsi tarvitsee vanhempiensa tukea, ikäistensä seuraa ja mahdollisuutta harrastuksiin.
Nuori ystäviään ja ikäihminen läheisiään. Jokaisen meidän kansalaisvelvollisuuksiin kuuluu lähimmäisistämme huolehtiminen ja välittäminen. Pidetään toisistamme huolta.

Marika Uimaluoto
Merikarvia SDP
Eduskuntavaaliehdokas

07.03.2019LAPSIKÖYHYYDEN TORJUNTAAN TULEE PANOSTAA
17.09.2020Mieluummin kuolen koronaan kuin yksinäisyyteen
07.04.2019Me tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja ja maksuton toinen aste on juuri sellainen
04.03.2019Ansioituneiden luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden muistaminen
04.03.2019VALTUUSTOALOITE MÄÄRÄRAHA IKÄIHMISTEN AVUSTUS NASTAKENKIEN HANKINTAAN
25.02.2019Yksinäisyyden torjuntaan tarvitaan nyt konkreettisia toimia
17.02.2019YRITTÄJYYS - KASVUN EDELLYTYS
17.02.2019ALLE 25-VUOTIAIDEN TYÖLLISTYMINEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN TORJUMINEN
17.02.2019JOKAISELLE LAPSELLE LUOTAVA MAHDOLLISUUDET HARRASTAA
17.02.2019LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN VAHVISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Siirry arkistoon »