ALLE 25-VUOTIAIDEN TYÖLLISTYMINEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN TORJUMINEN

17.02.2019

SDP on nostanut keskusteluun maksuttomasta toisen asteen opiskelusta. Toisen asteen tutkinto on yksi tärkeimmistä syrjäytymistä ehkäisevistä tekijöistä.

Kukaan nuoristamme ei saisi jäädä syrjään tai syrjäytetyksi yhteiskunnassamme. Valitettavasti silti suomalaisista nuoristamme peräti 15 prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä.

Jokaisesta ikäluokasta noin 10 000 nuoren opinnot päättyvät peruskouluun. Näiden nuorten pääsy työelämään on erittäin hankalaa, sillä monessa työtehtävässä edellytetään koulutusta.

Meidän tulee turvata jokaisen lapsen oikeus koulutukseen varattomuuden sitä estämättä. Lukion ja toisen asteen ammatilliset kustannukset ovat kuitenkin tällä hetkellä monille nuorille ja heidän perheilleen kohtuuttoman kalliita. Mikä taas lisää eriarvoisuutta ja sen myötä lisää nuorten syrjäytymistä.  Nuorten syrjäytymisestä on puhuttu kauan ja puhutaan jo toisen sukupolven syrjäytyneistä. Nyt on aika herätä ja tehdä jotain!

SDP on lähtenyt ajamaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi oppivelvollisuutta pidentäen kattamaan toisen asteen ammatillisen tai lukiokoulutuksen. Jolloin kaikilla nuorilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Satakunnassa nuorisotyöttömyys on laskenut, mutta silti meillä on alle 25-vuotiaita työttömiä  noin 1100 (syyskuu 2018 yht. 1 130), mikä on 180 henkeä (­13,7 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Meidän tulee kehittää ratkaisumalleja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja tavoitteena pitäisi olla, että meillä ei ole yhtään alle 25-vuotiasta työtöntä.

Meillä ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti varaa yhdenkään nuoren syrjäytymiseen.

07.03.2019LAPSIKÖYHYYDEN TORJUNTAAN TULEE PANOSTAA
07.04.2019Me tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja ja maksuton toinen aste on juuri sellainen
04.03.2019Ansioituneiden luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden muistaminen
04.03.2019VALTUUSTOALOITE MÄÄRÄRAHA IKÄIHMISTEN AVUSTUS NASTAKENKIEN HANKINTAAN
25.02.2019Yksinäisyyden torjuntaan tarvitaan nyt konkreettisia toimia
17.02.2019YRITTÄJYYS - KASVUN EDELLYTYS
17.02.2019ALLE 25-VUOTIAIDEN TYÖLLISTYMINEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN TORJUMINEN
17.02.2019JOKAISELLE LAPSELLE LUOTAVA MAHDOLLISUUDET HARRASTAA
17.02.2019LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN VAHVISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
17.02.2019OMAISHOITO - HOITAJIEN TUKEMINEN JA PALVELUIDEN VARMISTAMINEN

Siirry arkistoon »