LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN VAHVISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

17.02.2019

Olen pienen pojan äitinä todella huolissani siitä suunnasta mihin olemme yhteiskunnassamme menossa. Erityisesti siitä kuinka eriarvoisuus kasvaa yhteiskunnassamme. Lapset ovat yhteiskuntamme tulevaisuus ja sen vuoksi meidän tulee panostaa lapsiin ja turvata heille kaikille tasa-arvoiset lähtökohdat ja mahdollisuudet oman elämän rakentamiseen taustastaan huolimatta.

Lapsiperheiden kotipalvelu on yksi parhaita varhaisen tuen palvelumuoto. Palvelu on kotiin annettavaa arjen apua kaikille lapsiperheille. Kotipalvelun tavoitteena on tukea arjen sujumista ja vanhempien jaksamista.

Meidän tulee taata, että lapset ja perheet saavat ennaltaehkäisevää apua tarvittaessa ajoissa. Perhetyön tulisi tukea perheitä arjessa ja vahvistaa heidän voimavarojaan. Mielestäni tämä ennaltaehkäisevä perhetyö on todella tärkeä osa-alue matalankynnyksen tukimuotona lastensuojelutyötä.  Jokaisen kunnan tulisi panostaa ennaltaehkäisevään perhetyöhön, jolloin voisimme välttyä lasten huostaanotoilta.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Siksi meidän on pidettävä huolta siitä, että lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista tukea elämänvaikeuksissaan. Tähän meillä pitää olla riittävät resurssit ja valmiuksia satsata myös lisää.  

Uskon, että pitkässä juoksussa tämän avulla tulemme säästymään useilta ”turhilta” huostaanotoilta, koska pystymme varhaisessa vaiheessa puuttumaan ja antamaan apua.

07.03.2019LAPSIKÖYHYYDEN TORJUNTAAN TULEE PANOSTAA
07.04.2019Me tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja ja maksuton toinen aste on juuri sellainen
04.03.2019Ansioituneiden luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden muistaminen
04.03.2019VALTUUSTOALOITE MÄÄRÄRAHA IKÄIHMISTEN AVUSTUS NASTAKENKIEN HANKINTAAN
25.02.2019Yksinäisyyden torjuntaan tarvitaan nyt konkreettisia toimia
17.02.2019YRITTÄJYYS - KASVUN EDELLYTYS
17.02.2019ALLE 25-VUOTIAIDEN TYÖLLISTYMINEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN TORJUMINEN
17.02.2019JOKAISELLE LAPSELLE LUOTAVA MAHDOLLISUUDET HARRASTAA
17.02.2019LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN VAHVISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
17.02.2019OMAISHOITO - HOITAJIEN TUKEMINEN JA PALVELUIDEN VARMISTAMINEN

Siirry arkistoon »