OMAISHOITO - HOITAJIEN TUKEMINEN JA PALVELUIDEN VARMISTAMINEN

17.02.2019

Suomessa omaishoito ei ole kovin yleistä, koska meillä on suhteellisen kattava palvelujärjestelmä. Kuitenkin n. 20%:a auttaa läheistään, jotta he pystyvät asumaan kotona.

Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000 omaishoitotilannetta, omaishoidon piirissä on kuitenkin vain noin 40 000 omaishoitosopimuksen tehnyttä hoitajaa. Satakunnassa vuonna 2018 oli noin 2000 omaishoitajaa tuen piirissä. Omaishoidon tuki on yhteiskunnalle kannattavin vanhusteko. Ilman omaishoitoa kuntien terveyden-huolto romahtaisi, sillä hoidettavien määrä on suuri ja myönnetyistä määrärahoista tukea saavat henkilöt tarvitsevat eniten hoitoa ja huolenpitoa. Eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevilla henkilöillä on fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä, muistisairauksia sekä kroonisia sairauksia. Omaishoidon tuella tehdyn hoitotyön laskennallinen arvo on nykyisin noin 1,7 miljardia euroa ja omaishoidon tuen kustannukset ovat noin 450 miljoonaa euroa.

Paljonko hoidon kokonaismenoista on omaishoitoa?

Vanhuuden palvelumenot ovat tällä hetkellä yli 2 miljardia euroa vuodessa. Tästä voimme saada suuntaviittaa siihen kuinka paljon kuntien rahaa tätä arvokasta työtä tekevät ihmiset säästävät.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat dementiaa ja Alzheimeria sairastavilla: Hoidon

kokonaismenot ovat noin 47 000 €/vuosi/hoidettava. Omaishoito kattoi 80-86 % menoista.  Vastaavasti avohoidon palvelut ja asuminen muodostavat kustannuksista vain 6-8 % menoista.

Omaishoitajien määrä kasvaa vuosittain ja uusien omaishoitajien aiheuttama säästö palvelumenoista vuonna 2018 oli 47 miljoonaa euroa ja tälle vuodelle on arvioitu kertyvän noin 59 miljoonan euron säästöt.

 

Miten arvokasta työtä omaishoitaja tekee?

Omaishoitoa on, kun ikäihminen asuu kotona ja omaiset huolehtivat hänestä päivittäin. Yksi omaishoitaja säästää yhteiskunnalle noin 20.000 euroa/ vuodessa. Mikäli vertaamme siihen, mitä ostettujen palveluiden piirissä olevan hoito maksaisi, tästä hoitomuodosta kertyy säästöä noin 3 miljardia euroa vuodessa. Satakunnassa on noin 2000 omaishoitajaa, jotka saavat tukea ja tukipalveluja, mutta 13 000 omaishoitajaa, jotka eivät kuulu palveluiden piirin eivätkä saa tukea.

Kysynkin; miten saamme nämä hoitajat palveluiden piiriin, jotta voimme auttaa heitä heidän raskaassa työssään uupumatta ja sairastumatta itse. 

Jaksaako omaishoitaja?

Omaishoitajan työ on arvokasta ja se on työtä 24/7. Omaishoidettavista 67%:a on 65 vuotta täyttäneitä – omaishoitajista 55%:a on 65- vuotiaita. Noin 5%:a hoidettavista on yli 75- vuotiaita.

Monesti olen nähnyt työssäni omaishoitajia, jotka ovat lopen uupuneita tuodessaan omaistaan vuorohoitojaksolle ja kokevat siitä huonoa omaatuntoa. Useat omaishoitajat eivät kaikesta huolimatta halua tuoda omaistaan laitokseen, jotta saisivat huilata ja kerätä voimia. Tässä meillä on tulevaisuudessa haastetta; miten ja millaista virikkeellistä palvelua meidän tulisi järjestää näille läheistään hoitaville ihmisille, että he jaksavat tehdä tuota arvokasta työtä.

Tulevaisuuden haaste

Omaishoidon saatavuuden määritelmät ja maksettavat palkkiot vaihtelevat eri puolella maata. meidän tulee tehdä työtä sen eteen, että koko maassa – joka kunnassa ja kaupungissa – omaishoitajia kohdellaan tasa-arvoisesti ja maksetaan heille heidän työstään työnsä arvoinen korvaus.

07.03.2019LAPSIKÖYHYYDEN TORJUNTAAN TULEE PANOSTAA
07.04.2019Me tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja ja maksuton toinen aste on juuri sellainen
04.03.2019Ansioituneiden luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden muistaminen
04.03.2019VALTUUSTOALOITE MÄÄRÄRAHA IKÄIHMISTEN AVUSTUS NASTAKENKIEN HANKINTAAN
25.02.2019Yksinäisyyden torjuntaan tarvitaan nyt konkreettisia toimia
17.02.2019YRITTÄJYYS - KASVUN EDELLYTYS
17.02.2019ALLE 25-VUOTIAIDEN TYÖLLISTYMINEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN TORJUMINEN
17.02.2019JOKAISELLE LAPSELLE LUOTAVA MAHDOLLISUUDET HARRASTAA
17.02.2019LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN VAHVISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
17.02.2019OMAISHOITO - HOITAJIEN TUKEMINEN JA PALVELUIDEN VARMISTAMINEN

Siirry arkistoon »